ROK 2016

 

ČSVZ se ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Českou hutnickou společností v roce 2016 zúčastnil souboru podzimních výstav:

 • 26. - 30. 9. 2016 – výstava vynálezů v Bělehradě
   
 • 12. - 15. 10. 2016 - TESLA FEST v Novi Sadu
   
 • 10. - 12. 10. 2016 - IWIS ve Varšavě

Exponáty ČSVZ byly oceněny medailemi a diplomy, účast byla úspěšná. ČSVZ si spolupráce s uvedenými subjekty velmi cení. Zejména díky aktivitě České hutnické společnosti mohou být exponáty ČSVZ prezentovány i na mezinárodních výstavách, kterých by se ČSVZ sám účastnit nemohl.

 

Soubor podzimních výstav – ocenění ČSVZ

INVENT ARENA 2016, Třinec, Česká republika

 

ČSVZ se aktivně, coby člen organizačního výboru, aktivně podílel na organizaci 1. ročníku mezinárodní výstavy vynálezů INVNET ARENA v Třinci. Výstava se uskutečnila ve dnech 16. – 17. 6. 2016 a velmi se vydařila. Na výstavní ploše v třinecké WERK ARENĚ bylo přibližně 50 vystavovateli z 21 zemí prezentováno celkem 210 exponátů. Největší zastoupení měla díky mnoha menším vystavovatelům samozřejmě Česká republika, k vidění však bylo i mnoho exponátů například z Polska nebo Taiwanu.

ČSVZ tradičně prezentoval širokou škálu vynálezů a inovací. Tentokrát se jednalo o tyto exponáty:

 • Zařízení pro řízený nouzový posyp zledovatělé vozovky (Ing. Augustin Kroupa)
   
 • Bezlopatková vodní turbína (Doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc., ČVUT, Fakulta stavební)
   
 • Kompozitní výztuha pátých dveří automobilu (Prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. et al., Technická Univerzita Liberec)
   
 • Signalizační ochranná reflexní vesta pro cyklisty (Doc. Antonín Havelka, CSc. et al., Technická Univerzita Liberec)
   
 • Multimediální slabikář a testovací software pro děti se sklonem k dyslexii (Alena Kupčíková)
   
 • Slovník pro techniky (Ing. Dagmar Rýdlová - DYSBABA)
   
 • Schéma klasifikace inovací ve službách (Ing. Pavel dlouhý, EUR Ing.)
   
 • Skládaná textilie a textilní útvar obsahující vrstvu skládané textilie (Ing. Jaroslav Hanuš, Ph.D., et al., Technická Univerzita Liberec)
   
 • Odpružená kolečková brusle (Miloslav Hering – Freedom Line)

 

Právě poslední jmenovaný vynález sklidil velký úspěch a byl oceněn zlatou medailí se zvláštním oceněním, jakožto vítěz jedné ze šesti výstavních kategorií vyhrál v kategorii „ostatní“. Multimediální slabikář a testovací software pro děti se sklonem k dyslexii od Aleny Kupčíkové získal zvláštní cenu od zástupkyň Moldavského patentového úřadu s pozváním na plánovanou výstavu vynálezů v Kišiněvě.

Výstava byla jako vydařená hodnocena nejen organizátory, ale i vystavovateli, a to jak českými, tak zahraničními. Vysoké hodnocení bylo vysloveno také pozorovateli IFIA.

 

 


INVENT ARENA – medaile za exponáty ČSVZ
 
 


INVENT ARENA – stánek ČSVZ

Archimedes 2016, Moskva, Ruská federace

 

19. ročník Mezinárodního salonu vynálezů a inovačních technologií se konal v Moskvě ve dnech 29. 3. - 1. 4. 2016. Salonu se zúčastnilo více jak 300 organizací z 18 zemí a 38 regionů Ruské federace. Salon navštívilo během 4 dní přes 6000 návštěvníků, včetně skupin studentů, školáků a firemních delegací.

Salonu se zúčastnil také ČSVZ, který vystavoval české vynálezy ve společném stánku s Úřadem průmyslového vlastnictví. Jednalo se zejména o tyto vynálezy:

 • Kompozitní výztuha pro 3D uzavřený rám (patent CZ305681), kterou je možné použít k náhradě ocelového rámu např. 5. dveří automobilu.  Kompozitní výztuha je tvořena lehkým jádrem obaleným kompozitním materiálem, např. uhlíkovými a skleněnými vlákny.  Pevnost kompozitu je na úrovni ocele a hmotnost je několikanásobně nižší. Zařízení je uváděno do provozu. Tato výztuha lákala nejvíce pozornosti návštěvníků a zájem projevil také šejk z Quataru, který by chtěl vyrobit nový lehký rám na odsolovací zařízení.
   
 • Speciální uchopovací prvek pro ploché objekty (patent CZ302959). Tento prvek kombinuje vakuové a adhezní principy držení, které lze přizpůsobit různým povrchům.  Tím je několikrát zvýšena síla držení a zvýšena úroveň ochrany zatížení v radiálním směru. Je vyroben a odzkoušen prototyp.

O zmíněné vynálezy projevilo zájem řada návštěvníků ať teoreticky nebo i prakticky. Získané kontakty byly předány majiteli exponátů (Technická univerzita v Liberci) k dalšímu využití. ČSVZ zde mezi členy IFIA propagoval připravovanou výstavu vynálezů INVENT ARENA  v Třinci.

 

Archimedes  2016 – společný stánek ČSVZ a ÚPV

8. Mezinárodní výstava vynálezů IEIK, Kunshan, Čína

 

ČSVZ se ve dnech 19. – 22. 11. 2014 zúčastnil tradiční výstavy v čínském Kunshanu. Jednalo se o velmi obsáhlou výstavu rozloženou v několika výstavních halách s výbornou mezinárodní účastí.

 

 • Multimediální slabikář a testovací software pro děti se sklonem k dyslexii (Alena Kupčíková)
   
 • Plantograf V12 na tetování bodového zatížení v ploše (Prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., ČZU Praha)
   
 • Bezlopatková vodní turbína s příslušenstvím pro úsporu vody (Ing. Miroslav Sedláček ČVUT Praha)
   
 • miniEXPLONIX – inovativní detektor výbušnin od firmy Dynamics (Praha)
   
 • Schéma klasifikace inovací ve službách (Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing., ČSVZ)

 

Software Aleny Kupčíkové se těšil velkému zájmu čínských návštěvníků a byl oceněn zlatou medailí, což byl v dané konkurenci veliký úspěch. Exponáty MiniEXPLONIX a schéma klasifikace inovací ve službách byly oceněny stříbrnou medailí, bezlopatková vodní turbína pak bronzovou medailí.

Zástupci ČSVZ se zúčastnili prohlídky čínské pobočky CzechTrade v NANOPOLIS ve městě Suzhou s místním delegátem CzechTrade p. Červinkou.

Během výstavy se uskutečnila valná hromada IFIA, během níž byl volen nový prezident IFIA, nástupce p. Vedrese. Těsnou většinou byl zvolen Iránec Alireza Rastegar.

 

Stánek ČSVZ v obležení návštěvníků

<

 

Členové ČSVZ se zástupem CzechTrade p. Červinkou a jeho asistentkou

Účast na mezinárodní výstavě IWIS 2011 ve Varšavě


     Mezinárodní výstava vynálezů ve Varšavě, kterou již po páté pořádal Svaz vynálezců a zlepšovatelů Polska, se konala říjnu v období půlročního předsednictví Polska v Evropské unii. Toto mimořádné období pro Polsko, ve spojení s Mezinárodním rokem chemie a Rokem Marie Curie -Sklodovské bylo podnětem k tomu, že na půdě této výstavy připravil polský svaz vynálezců společně s Mezinárodní federaci IFIA 1. mezinárodní soutěž v kategorii chemických vynálezů. Výstavy se zúčastnilo asi 600 vynálezů z 21 zemí Evropy, Asie a Blízkého východu
     Stánek ČSVZ, který zastupoval Českou republiku na této výstavě, reprezentoval člen výboru svazu Ing. Bohdan Suchánek a člen kolektivní základny Ing. Ivo Poloček. Expozice svazu s prezentovanými vynálezy obsahovala celkem deset panelů a s obecně největším zájmem se setkal vynález Bezlopatkové turbíny SETUR vynálezce M. Sedláčka a detektor výbušnin EXPLONIX vynálezce J. Bláhy. V pozadí zájmu nezaostávala například ani neinvazivní metoda odstraňování zhoubného nádoru jater RONJA, kterou vyvinul kolektiv vynálezců z VŠB – Technické univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě nebo PLANTOGRAPH vynálezce J. Volfa.
     Přesto, že expozice svazu nedisponovala žádným vynálezem z oblasti chemie a české zastoupení se tak nemohlo nezúčastnit již zmíněné Mezinárodní soutěže vynálezů v oblasti chemie, získal stánek svazu mimořádné ocenění, které věnoval Vojvoda Mazovieckého vojvodství Adam Struzik a české zastoupení si tak odvezlo domů velký zlatý pohár.

ARCA Zagreb


Ve dnech 13. – 17. 10.2011 se konala v Záhřebu pravidelná mezinárodní výstava vynálezů organizovaná chorvatským svazem vynálezců a zlepšovatelů. Na jaře se tam koná pravidelně zemědělská mezinárodní výstava ARCA AGRO.
Za ČR se této výstavy v předjubilejní 49. rok Chorvatského svazu vynálezců zúčastnil i ČSVZ celkem 7 exponáty a byl jedním z 8 zahraničních zemí zúčastněných na tomto vynálezeckém soutěžení. Největší účast byla z Chorvatska – celkem 135 vynálezů. Celková účast byla tedy 210 vynálezů i se zahraničními vystavovateli.
V rámci soutěže vynálezců obsadilo ČR opět čestné místo. Získalo zlatou medaili pro ing. Dagmar Rýdlovou s exponátem – Software pro výuku jazyků pro dyslektiky a stříbrnou medaili pro exponát Bezlopatková turbína ing.Miroslava Sedláčka, CSc. z ČVUT – stavební fakulty. Jedno z nejvyšších ocenění si odnesl i exponát EXPLONIX – přístroj pro detekci explosiv a radionuklidů ing.Jiřího Bláhy a kol. z s.r.o. RS Dynamics Praha, úspěšný projekt EUREKA E! 4502 VENUS  „Integrovaný detektor radionuklidů“. Toto ocenění bylo z Ruského domu pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci a obnášelo mimořádné zlaté ocenění. Je skutečností, že právě Rusko by se mohlo stát velmi významným obchodním partnerem RS Dynamics, a proto tato medaile je zvláště cenná.
K dalším špičkovým novinkám patřil projekt E! 4095 NANOSILVER - výrobek NAILEXPERT firmy OMEGA ALTERMED, ohodnocený Bruselem jako nejlepší lék EU proti plísni nehtové. Vzbudil tam velkou pozornost, protože v teplejším podnebí jižní Evropy, kde se výstava konala, je toto onemocnění častější než u nás. Přípravek, který je bez veškerých vedlejších účinků, používá přírodní čínskou medicínu, jako jednu z účinných složek přípravku.
Další exponáty jsou patrné z foto a z prezentace, která běží jako videosmyčka na Úřadě průmyslového vlastnictví v Praze 6.
Příští rok na podzim oslaví chorvatský svaz vynálezců a zlepšovatelů kulaté 50. výročí svého vzniku a tak doufáme, že přibude českých vystavovatelů v nástupnické zemi naší bratrské bývalé Jugoslávie.


 

 

3 Cii - 2. světový pohár vynálezů s využitím software

a 1. mezinárodní festival kulturních inovací

s konferencí k mezinárodním změnám a inovacím


Tato nejdůležitější akce roku 2011, pořádaná nadnárodní společností národních vynálezeckých svazů, IFIA, se konala ve dnech 24. – 27. 8. 2011 na Taiwanu, a to v jeho druhém největším městě Kaohsiungu, které je téměř stejně velké jako Praha, a hostilo v r. 2009 světové letní sportovní hry. Bylo proto modernizováno, včetně vybudování 2 linek metra, japonského rychlovlaku, spojujícího Kaohsiung s hlavním městem Taiwanu, Taipei, a nového mezinárodního letiště. V blízkém okolí (20 km od centra) byl též  vybudován zcela moderní kampus 2. největší mezinárodní soukromé university v Číně - ISU (International Shou University) s 5 fakultami a s velkým zázemím. Tam se konala tato akce IFIA. Je pozoruhodností, že na této universitě studují i Češi a její prezident, s nímž jsem měl možnost se osobně setkat, zná poměrně dobře Prahu.
ČR je v IFIA zastoupena jedinou organizací, a to Českým svazem vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ), členem ČSVTS  a AIP ČR. Její předseda, ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing., řádný člen ExCo IFIA,  zorganizoval důstojnou reprezentaci českých vynálezců, a to 3 vyřešenými a realizovanými projekty EUREKA a 3 dalšími špičkovými exponáty, krytými vždy nějakým dokumentem průmyslově-právní ochrany.
Mezi projekty EUREKA patřil loni inovovaný špičkový světový výrobek EXPLONIX, doplněný nyní v projektu E! 4502 VENUS  Integrovaný detektor radionuklidů, tedy odhalování tzv. špinavých bomb teroristů.
K dalším špičkovým novinkám patřil projekt E! 4095 NANOSILVER - výrobek NAILEXPERT firmy OMEGA ALTERMED, ohodnocený Bruselem jako nejlepší lék EU proti plísni nehtové. Vzbudil tam velkou pozornost, protože v tropickém pásmu, kde se výstava konala, je toto onemocnění velmi časté a navíc používá přírodní čínskou medicínu, jako jednu z účinných složek přípravku.
Další z dobrých již jinde ohodnocených výrobků byl projekt E! 3579 NARVIK Integrovaný portál informací z železniční nákladní přepravy. O tento exponát ale tam nebyl zájem.
Naopak velký zájem budil předváděný a již několikrát oceněný a stále (i letos) inovovaný exponát prof. Jaromíra Volfa, DrSc., vedoucího katedry elektrotechniky a automatizace na České zemědělské universitě v Praze – Suchdol – PLANTOGRAF V 09. Zjišťoval totiž na místě ploché nohy a špatné držení těla  místních studentů a návštěvníků veletrhu, což je podporováno v převážné míře čínskou moderní obuví – teniskami s měkkou podrážkou. Zájemců bylo tolik, že se tam tvořila fronta.
Dále byl poměrně značný zájem o praktický výukový software inovátorky ing. Dagmar Rýdlové – Jazyky bez bariér pro dyslektiky, a to převážně mezi profesory university.
A v poslední míře byla také obdivována jednoduchá a praktická tabulka pro určení řádu inovace ve službách, autora tohoto článku, která napomáhá transparentnímu hodnocení projektů EUREKA a Eurostars, ale i jiných a také přímo tvorbě lepších inovací. Není divu, neboť loni byla přednášena poprvé na Minhang High School v Šanghaji, a tam také vzbudila nebývalý zájem.
Porota, složená z expertů, a to jak členů organizací IFIA, tak i university, nakonec udělila české reprezentaci několik pozoruhodných cen. Zlatou medaili si odnesl prof. Volf za letos opět inovovaný PLANTOGRAF (V 09), stříbrnou medailí byl odměněn software ing.Rýdlové a speciální cenu  (moderní přenosný počítač) obdržel předseda ČSVZ, ing. Pavel Dlouhý za tabulku pro oceňování inovací ve službách. Nejvyšší cena – pohár – zůstal vystavovatelům z Taiwanu za opravdu špičkové realizované technologie v software. Výstava, jíž se zúčastnilo přes 250 vystavujících, byla ukázkou moderního a pokrokového využití software a není náhodou, že se konala právě v zemi, která je největším světovým producentem špičkové výpočetní techniky. České exponáty vzbudily pozitivní ohlas i mezi ostatními vystavovateli, spolupořadateli a organizátory výstavy a doprovodných akcí, a to I-Shou Universitou a Asociací výrobců realizujících taiwanské vynálezy a inovace (TIIA).
Podporu vystavujícím poskytl opět i český reprezentant Czech Trade v Šanghaji,  ing. Aleš Červinka, kterého při zpáteční cestě navštívil prof. Volf se svým exponátem, a na místě jej předvedl. Z návštěvy vyplynuly další kontakty pro obchod a spolupráci s Čínskou lidovou republikou, ale i Taiwanem, který k ní také patří.
Doufáme, že po vynikajících úspěších ČSVZ od r. 2008 na mezinárodním poli, zajišťovaných aktivní prací výboru svazu a podporou Úřadu průmyslového vlastnictví Praha, ČSVTS a AIP ČR, nebude nouze o vystavující vynálezce z ČR, jako tomu bylo dosud. Nulovou podporu ale poskytlo této prestižní výstavě MPO, které ač na svých webových stránkách uvádí podmínky podpory, které ČSVZ stoprocentně splnil, špičkové vynálezce z ČR vystavující v zahraničí asi ignoruje. Doufám, že tomu napříště již nebude a podmínky na webových stránkách MPO budou dodržovány.

                       

Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing, předseda svazu

SUF 125 – mezinárodní výstava vynálezů Stockholm

 

V rámci oslav 125 let švédského svazu vynálezců dne 5.10.2010 byla uspořádána mezinárodní výstava vynálezů pod záštitou IFIA ve dnech 4.-7.10. 2010 na mezinárodním výstavišti ve Stockholmu společně s mezinárodní strojírenskou výstavou obrábění a manipulace s výrobky a výstavou PLECH 2010. Tento komplex výstav zaručoval vyšší návštěvnost než u samostatné výstavy vynálezů. Výstavy vynálezů se zúčastnilo 98 vynálezců z 15 z celkem 88 členských zemí IFIA. Byly k vidění velmi jednoduché a přímo geniální vynálezy a naopak velmi triviální vynálezy v průmyslu, jako chemie, energetika apod. Také odměny dostali ti s jednoduchými geniálními vynálezy, jako např.absorpční zařízení pro zachytávání kinetické energie nárazu s výrobou energie elektrické z Polska nebo demontovatelná zipová sponka ze Švédska a další.
Českou republiku reprezentoval ČSVZ osmi vynálezy. Nejvýznamnější byl přístroj EXPLONIX výrobce RS Dynamics Praha – projekt EUREKA E! 4502 VENUS  Integrovaný detektor radionuklidů, tedy odhalování tzv. špinavých bomb teroristů.; další projekt EUREKA E! 4095 NANOSILVER - výrobek NAILEXPERT firmy OMEGA ALTERMED, ohodnocený Bruselem jako nejlepší lék EU proti plísni nehtové.; tabulka pro hodnocení inovačních řádů u služeb ing.Pavla Dlouhého, EUR Ing., předsedy ČSVZ – vhodná nejen pro projekty EUREKA; bezlopatková turbína SETUR ing. M. Sedláčka, CSc. z ČVUT, fakulty stavební v Praze; Pantograf V 09 prof. Ing. J.Volfa, DrSc., místopředsedy ČSVTS a vedoucího katedry elektrotechniky a automatizace na České zemědělské universitě v Praze; software pro výuku jazyků pro dyslektiky – Jazyky bez barier - ing.Dagmar Rýdlové z Prahy; oblek pro trvale ležící pacienty z Technické university Liberec a RONJA ing.Marka Penhakera, PhD. Z Vysoké školy báňské v Ostravě. Všechny vynálezy byly umístěny ve stánku 3 x 1 m a o jejich dokonalou reprezentaci se postarali ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing., předseda ČSVZ a ing.Pavel Jirman, místopředseda ČSVZ. To, že byla česká expozice zajímavá, svědčí i skutečnost, že obdržela od švédského svazu vynálezců stříbrnou medaili. Další medaili – bronzovou - obdržel výrobek Nailexpert Mgr. Mariky Chrápavé z Omega-Altermed Brno a speciální zlatou cenu (Speciál Award in recognition of our outstanding contribution to  invention) si odnesla tabulka pro hodnocení inovačních řádů ve službách ing. Pavla Dlouhého, EUR Ing.

Jak je vidět, že čeští vynálezci, kteří jsou ochotni vystavovat na mezinárodních výstavách, s ČSVZ dokonce zdarma, jsou opravdu kvalitními vynálezci v mezinárodním měřítku, neboť z každé výstavy IFIA si přinesou medaile vyšších úrovní.
Na této výstavě je nutné poděkovat také zástupcům české firmy NAREX Ždánice, konkrétně ing.Ivo Hanáčkovi s asistentkou, kteří se starali o další dobrou reprezentaci českého průmyslu v tvrdé konkurenci globální ekonomiky. Bylo velmi příjemné se setkat s těmito reprezentanty.

Doufáme, že další mezinárodní výstava IFIA ve Varšavě, ve dnech 4.- 7.11.2011 nebude mít nouzi o kvalitní české vynálezce, reprezentované ČSVZ.


                                Ing.Pavel Dlouhý, EUR Ing.
                        předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů

Úspěšná účast českých vynálezců
na mezinárodní výstavě vynálezů iENA 2010 Norimberk

 

Největší evropská výstava vynálezů letos probíhala od 28.do 31.října v hale č. 12. výstaviště Norimberk.  Výstava se odehrála v duchu „Ideje – vynálezy-novinky“ a bylo na ní vystaveno více jak 800 vynálezů ze 38 zemí světa. Odborný svět se zde setkal se světovými novinkami, došlo k přímému kontaktu vynálezců s potenciálními zákazníky a též zde byli významně ovlivněni vystavující mladí vynálezci, kteří jsou i žáky základních škol.
Odborné publikum, které letos bylo z 38 zemí světa, oceňovalo vysokou kvalitu vynálezů, přičemž spektrum vynálezů zasahovalo od řešení každodenních problémů k oblasti Hi-tech inovací.
Největší vystavovatelé byli z Německa, které bylo zastoupené především sdružením klubů vynálezců SIGNO a dále pak z Číny, Koreje, Malaysie, Polska, Maďarska,Ruska, Tajwanu a dalších. Vystavovatelé profitují z velké otevřenosti a zájmu médií, kdy téma výstavy probíhá v televizi, denním tisku a dalších médiích jak v Německu tak v zahraničí. Součástí výstavy jsou odborné semináře na různá vynálezecká témata jako např. marketing inovací, řízení a podpora inovací regionů a států, budoucnost patentových systémů, výukové programy kreativity a další. Zajímavá část byla pod názvem „Invention Evry Five Minute“ (vynález každých 5 minut), organizované SIGNO, kdy vynálezci prezentovali na podiu své vynálezy před širokým publikem.  Ze statistiky lze vyzvednout, že 78% vynálezců hodnotilo vysokou spokojenost s výstavou a především s možností získání kontaktů. Odborná veřejnost pochází především z oblasti obchodu, výroby, vývoje a výzkumu,  přípravy výroby a nákupu.
Velmi vysoko lze hodnotit sdružení vynálezeckých klubů SIGNO, které zabíralo nejen největší plochu výstavy,  ale také pořádalo řadu seminářů a dalších akci. V rámci spolupráce iENA – SIGNO proběhlo Symposium na téma „Vynalézání ve škole – jak může být podporována technická kreativita a inovační myšlení“ . SIGNO pořádalo večer, kde byli vyhodnocení nejlepších vynálezci klubů jak z řad mládeže tak dospělých. SIGNO bylo vidět na každém rohu – viz následující obr. Tato podpora vynalézání je v naší republice těžko uvěřitelná.

 

Uvítací ceremoniál Ocenění mládeže-vynálezců SIGNO

 

Účast ČSVZ na akcích IFIA


Rok 2009

 

Účast na mezinárodní výstavě vynálezů Genius Budapešť
Pořadatelem byla Asociace maďarských vynálezců (MAFE) při příležitosti svého 20. výročí založení a jejíž zakladatel je současným prezidentem IFIA. Výstavy se zúčastnilo 320 vystavovatelů z 25ti zemí. Českou Republiku zastupoval ČSVZ za účasti místopředsedy P. Jirmana a byly obsazeny 4 panely prospekty A1, videoprezentace na PC, 8 druhů letáků A4 a jeden model. Na výstavě se podařilo Bezlopatkové turbině SETUR získat extra mezinárodní cenu Asociace vynálezců Syrie za unikátní řešení.

Účast na mezinárodní výstavě IENA Norimberk
61. IEENA Norimberk se konala ve znamení hesla „Ideje - vynálezy - inovace" a bylo vystaveno více jak 800 vynálezů ze 33 zemí. I v časech globální krize výstava jasně ukázala, že zájem o vynálezy, řešení problémů a nových idejí výrobků je na vzestupu a hledání inovací, které mají potenciál pro úspěšný marketing se stává intenzivnější.

Velmi zajímavá expozice byla SIGNO - klub vynálezců Německa s řadou dětských vynálezců.
ČSVZ vystavoval v rámci stánku IFIA 8 posterů , 2 modely a řadu letáků A4. Poprvé byli vedle zástupců ČSVZ P. Dlouhého a P. Jirmana přítomni i vystavovatelé vynálezů - L. Beran a M.Diblík z  TU Liberec. Ti obsluhovali pohyblivý model školní stavebnice elektromotoru a generátoru.
Tentokrát jsme sice nezískali medaili výstavy, hlavně vlivem selhání lidského faktoru, ale přesto byla naše účast  poctěna medailí - osobní. Tu získal předseda ČSVZ P. Dlouhý od předsedy IFIA A. Vedrese za aktivitu při vzkřišování vynálezectví v ČR účastí na výstavách a dosaženými výsledky ocenění z minulých výstav.

Účast na Mezinárodním veletrhu vynálezů Soul
Také tato výstava byla s účastí vynálezců ČR. Byla obeslána 2 postery, které byly poslány elektronicky a vyvěšeny na výstavě zástupci IFIA. Nebyla tam však přímá přítomnost zástupců svazu ani vynálezců.

 

Rok 2008


Účast na festivalu vynálezců Suzhou Čína
Výstava se konala v rámci 40. výročí založení IFIA. Výstavy se zúčastnilo okolo 3200 vynálezců ze 63 zemí světa. Česká expozice za účasti předsedy ČSVZ P. Dlouhého vystavovala 5 panelů s vynálezy, 2 informační panely a 10 druhů prospektů A4 (řešitelů projektů EUREKA). Do soutěže o nejlepší exponáty bylo přihlášeno 555 vynálezů ze 36 zemí. Podle přísného několikakolového hodnocení mezinárodní komise ped vedením prezidenta IFIA A. Vedrese získal zlatou medaili český vynález EXPLONIX vynálezce J.Bláhy a kol., firmy RS Dynamics Praha, Tento vynález získal i stříbrný pohár IFIA CUP 2008. Měděnou medaili získal vynález Bezlopatkové turbiny SETUR, vynálezce M. Sedláčka, ČVUT Praha.


Účast na mezinárodní výstavě IENA Norimberk.
Česká expozice za účasti místopředsedy J. Zimy vystavovala v rámci společné expozice IFIA 2 panely vynálezů a 4 informační prospekty A4. Obdobně jako v Suzhou i zde IFIA udělovala medaile. Exponát EXPLONIX vynálezce J. Bláhy získal stříbrnou medaili a Bezlopatková turbina SETUR vynálezce M. Sedláčka  získala bronzovou medaili.

 

Rok 2007Předseda ČVZ P. Dlouhý se účastnil jednání IFIA v rámci výstavy Genius Budapešt


 

září 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Žádné události
386875