INVENT ARENA

Hlavním cílem je oslovení a integrace představitelů obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovační řešení, resp. podněty čekající na zavedení do praxe.

Na výstavě INVENT ARENA budou prezentovány technické novinky, vynálezy, patenty a nové technologie v těchto kategoriích:

  1. Ekologie a ochrana životního prostředí
  2. Hutnictví, energetika, strojírenství, doprava, stavebnictví
  3. Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie
  4. Výpočetní technika, telekomunikace, automatizace, informatika
  5. Mladí inovátoři
  6. Ostatní

Nejlepší exponáty v jednotlivých kategoriích budou oceněny zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí. Pro absolutního vítěze je připravena hlavní cena Grand Prix.

Jedním z důležitých cílů projektu INVENT ARENA je propagace tvůrčích myšlenek mezi mládeží. Účastníci výstavy prezentují nejnovější dosažené výsledky a zkušenosti při rozvoji vědy a techniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Účinná ochrana duševního vlastnictví je důležitou součástí inovačního procesu a významně přispívá ke konkurenceschopnosti těch, kteří jej dokáží optimálně použít.

Výstava INVENT ARENA si předsevzala sehrát právě v této oblasti významnou úlohu. Chceme propagovat a ukázat všem zájemcům o vědu, techniku a inovace nejnovější domácí a světové trendy. Poukázat na důležitost tvůrčí práce a zdůraznit význam průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu. Současně chceme umožnit „českým hlavám“ uplatnit své nápady a řešení na široké mezinárodní platformě a seznámit se s aktuálními technickými novinkami jiných zemí zúčastněných na výstavě.

Součástí budou také odborné semináře, tématicky zaměřené na propagaci ochrany duševního vlastnictví nebo podpory mladých inovátorů, které uvedou odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví a Akademie věd ČR. V rámci INVENT ARENY proběhne také již čtvrtý ročník mezinárodních řemeslnických her učňů základních a středních škol. Soutěží v oborech elektrotechnik, hutník, mechanik a dalších se zůčastní studenti z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa a Rakouska.

INVENT ARENA získala záštitu místopředsedy vlády ČR pro výzkum, vědu a inovace, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR, prezidenta Hospodářské komory ČR, předsedy Akademie věd ČR a starostky Města Třince.

Organizátorem výstavy jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., podnik s téměř 180letou tradicí a Česká hutnická společnost, z. s. Odbornou garanci poskytly IFIA (International Federation of Inventors Associations), ČSVZ (Český svaz vynálezců a zlepšovatelů), ČSVTS (Český svaz vědeckotechnických společností) a ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví).

Důvodem uspořádání výstavy byla absence podobné akce v České republice. Výstavy vynálezů, patentů a inovací většího rozsahu se v minulých letech konaly jen sporadicky, naposledy v roce 2013, ale dlouhodobá koncepce zde chyběla.

V rámci doprovodného programu INVENT ARENY, proběhne třetí den výstavy, organizovaný výlet do Prahy s prohlídkou památek.

Hostitelské město Třinec leží v Těšínském Slezsku, pohraniční oblasti severovýchodní části severní Moravy a Slezska, které přímo sousedí s Polskou a Slovenskou republikou. Rozmanitý region spojuje řeka Olše, která Třincem protéká.

Atraktivitami regionu jsou kromě Těšínských Beskyd, které jsou častým a oblíbeným výletním místem, také jeho tradiční architektura a folklor. Kolorit dřevěných staveb, zachování tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout, kde je hranice mezi minulostí a přítomností.

V Třinci se spolu snoubí průmyslové srdce města a krásy okolní přírody. Během několika chvil tak můžete po návštěvě těžkého hutního provozu stát na vrcholku hory a nerušeně relaxovat uprostřed beskydských lesů.

Multifunkční hala WERK ARENA, ve které se výstava uskuteční, je díky své vybavenosti a nadstandardnímu zázemí považována za jednu z nejmodernějších arén v Evropě a najdete v ní i světový unikát - nejdelší souvislý LED mantinel.

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Žádné události
562395